Projekty EU

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – V. výzva

Název projektu: Energeticky úsporná opatření v Mahlerově penzionu "Na Hradbách"

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit účinnost při spotřebě energie snížením energetické náročnosti provozu. Realizací projektu se zvýší kvalita životního prostředí.

Stručný popis operace: Předmětem dotačního projektu je výměna stávajících světelných zdrojů LED svítidly, zateplení stropu půdy v rustikální budově, výměna plynových kotlů za nové a výměna praček a sušiček.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

O nás